Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1. Principe

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn op exclusieve wijze van toepassing op iedere aankoop waartoe wordt overgegaan op de website www.merckxeditions.com. Als algemene verkoopvoorwaarden gelden deze die op de website vermeld staan op de datum van de aankoop.

 

Artikel 2. De verkoper

De website www.merckxeditions.com is eigendom van Editions Merckx Uitgeverij b.v.b.a., met als handelsnaam Vincent Merckx Editions. De zetel van deze onderneming is gevestigd Beeldhouwerslaan 145A te 1180 Brussel (België). Hierna wordt deze onderneming benoemd met de woorden "wij", "ons" en "onze".

 

Artikel 3. Vertrouwelijkheid

De gegevens van de kopers (adres, telefoonnummer, e-mail) waarover wij beschikken, worden niet ter kennis gesteld aan derden. Wij zullen deze niet gebruiken om ongevraagde e-mails te versturen (spam).

 

Artikel 4. Prijs

De prijs van de artikelen die op de website www.merckxeditions.com worden aangeboden, staat vermeld in euro, BTW inbegrepen. Ze omvatten geen andere heffingen of eventuele rechten zoals douanerechten. Aan de prijs van de aangekochte artikelen worden portkosten toegevoegd, die afzonderlijk in rekening worden gebracht bij bevestiging van de aankoop.

 

Artikel 5. Bevestiging van de aankoop

Van zodra de koper zijn aankoop gevalideerd heeft, stuurt de website hem een automatische e-mail als bevestiging dat de aankoop geregistreerd werd.

 

Artikel 6. Betaalmiddelen

De betaling van de artikelen die op www.merckxeditions.com worden aangekocht, kan naar keuze van de koper gebeuren op twee wijzen :

1)   De koper verricht een Europese bankoverschrijving via zijn eigen bank ; deze overschrijving veroorzaakt geen bankkosten voor kopers binnen de Eurozone ;

2)   De betaling gebeurt online via de beveiligde betalingswebsite PayPal. Deze website stuurt ons geen bank- of financiële gegevens door met betrekking tot de koper. Meer informatie vindt u op paypal.com.

De koper vinkt bij de bestelling de betaalwijze aan die hij verkiest.

 

Artikel 7. Verzending

De aangekochte artikelen worden verstuurd (d.w.z. dat ze onze kantoren verlaten) binnen 5 dagen, in functie van de gekozen betaalwijze :

1)      nadat onze bankrekening gecrediteerd werd met het door de koper gestorte bedrag voor de betaling met Europese bankoverschrijving

2)      na bevestiging van de betaling en van de geldigheid hiervan door de betalingswebsite PayPal.

 

Artikel 8. Levering

De keuze van de vervoerswijze en -onderneming gebeurt in de eerste plaats op grond van de prijs en vervolgens in functie van de leveringstermijn. De koper kan de vervoersonderneming niet kiezen. De duur van het vervoer verschilt in functie van het land van bestemming. Louter ter informatie en zonder verbintenis van onzentwege : 1 of 2 dagen in België, 3 of 4 dagen voor de buurlanden, 1 week voor het Noord-Amerikaanse continent.

 

Artikel 9. Onbeschikbaarheid

Indien een aangekocht artikel onbeschikbaar blijkt, informeren wij de koper hierover binnen vijf dagen na zijn aankoop. Hij wordt op de hoogte gehouden van de termijn verbonden aan de eventuele herbevoorrading. In geval van definitieve onbeschikbaarheid betalen wij de betrokkene binnen 5 vijf dagen na de aankoop terug, waarbij wij alle financiële kosten van deze terugbetaling ten laste nemen.

Onze aansprakelijkheid geldt niet voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de koper ondervindt en die het gevolg zou zijn van de onbeschikbaarheid van een artikel.

 

Artikel 10. Douanerechten

De artikelen geleverd buiten de Europese Unie kunnen onderworpen zijn aan eventuele douanerechten. Deze zijn verschuldigd door de koper.

 

Artikel 11. Verloren stukken

De aangekochte goederen worden verstuurd middels een vervoerswijze die een opvolging van de verstuurde stukken mogelijk maakt, met ontvangstbewijs. Indien het artikel de koper niet bereikt, dient deze ons hiervan op het e-mailadres info@merckxeditions.com te informeren. Wij houden de betrokkene vervolgens binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte van de opvolging van zijn stukken. Indien de verstuurde stukken bij de levering definitief verloren gaan, wordt het artikel zonder kosten voor de koper opnieuw verstuurd.

Artikel 12. Defect of beschadigd artikel

De artikelen worden verstuurd in een kartonnen hoes met verstevigde hoeken, die speciaal ontworpen is voor de verzending per post van onze boeken. Hierdoor zijn beschadigingen tijdens het vervoer bijzonder zeldzaam.

Indien het artikel evenwel toch beschadigd of defect is of niet beantwoordt aan het aangekochte artikel, dient de koper ons hiervan binnen 2 dagen na levering op de hoogte te stellen op het e-mailadres info@merckxeditions.com, en het defecte artikel dient ons binnen 14 dagen na levering teruggestuurd te worden. De koper krijgt de retourkosten terugbetaald binnen 14 dagen nadat wij het defecte artikel hebben ontvangen en na bevestiging van het defect.

 

Artikel 13. Terugzendingen

De privé-koper beschikt na ontvangst van het artikel over een termijn van 14 werkdagen om af te zien van zijn aankoop en het artikel terug te sturen naar het in bovenvermeld artikel 2 vermelde adres, waarbij hij de retourkosten ten laste neemt.

 

Artikel 14. Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Alle aankopen die gebeuren op de website www.merckxeditions.com zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen betreffende deze aankoop zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.