GENT, Burgstraat 4 , "het huis der Gekroonde Hoofden"

GENT, Burgstraat 4 , "het huis der Gekroonde Hoofden"